Društvo konjenikov Prevorje

Polni naziv: Društvo konjenikov Prevorje
Sedež: Lopaca 10, 3262 Prevorje
Elektronska pošta: [email protected]
Zakoniti zastopnik: Marko Voga
Telefonska številka: 041 299 619
Datum vpisa pri registrskem organu: 08. 04. 2005 (izbrisan dne 24.5.2022)
Davčna številka: 13384619