Otvoritev moderniziranih odsekov cest - Prevorska vas

12.06.2017Objavil: KS Prevorje

V petek, 9. junija 2017, je v Krivici na domačiji Bevc, potekala svečana otvoritev moderniziranih odsekov cest na JP Straška Gorca – Prevorska vas in JP Dobje-Straška Gorca ter avtobusnega postajališča Prevorska vas na vozišču državne ceste.

Vse tri investicije so se izvajale od leta 2012 do 2016. Plani so postali realnost krajanov in vseh nas, ki uporabljamo te objekte.

Krajani so zbrali sredstva, da so pripravili voziščni konstrukciji modernizacij cest vse do asfaltiranja, zato gre zasluga Martinu Bevcu in Franciju Verku, ki sta bila gonilni sili.

Omenjeni cesti povezujeta štiri VS in sicer Krivico, Straško Gorco, Lopaco in Dobje pri Lesičnem.
Del izvedbe je sofinancirala tudi KS Prevorje s pomočjo Občine Šentjur, vsa asfalterska dela pa Občina Šentjur.

Avtobusno postajališče je financirala KS Prevorje in del tudi občina Šentjur in krajani.

Zahvaljujemo se Občini, komisiji in krajanom, ki so prispevali sredstva in svoj trud.
Zahvaljujemo se tudi izvajalcem del in nadzoru za korektno delo.

V prihodnosti pa si želimo še več takih projektov, da bomo lahko naredili boljše pogoje za naše življenje.

KS Prevorje
Damjan Maček, predsednik KS