Odredba o prepovedi uporabe javnih površin in drugih javnih objektov oz. površin

16.10.2020Objavil: KS Prevorje

Do uveljavitve ustreznega odloka oziroma drugačnih nadrejenih navodil s strani države tako Občina Šentjur od polnoči, torej s petkom, 16. oktobrom 2020, prepoveduje zbiranje in zadrževanje ljudi na vseh športnih igriščih in rekreacijskih površinah ter na otroških igriščih in igralih, razen za izvajanje potreb predšolske in šolske vzgoje ter izvajanje organizirane športne dejavnosti, če je ta dovoljena s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Prav tako se za potrebe izvajanja amaterskih skupinskih športov prepove uporaba zaprtih športnih površin (npr. telovadnice, večnamenski prostori, idr.) v vzgojno – izobraževalnih zavodih in drugih javnih objektih.

Vsi uporabniki, ki lahko v skladu s to odredbo in veljavno zakonodajo uporabljajo zgoraj navedene javne površine, morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Ta odredba začne veljati, 16. 10. 2020 od 00.00 ure dalje. Odredba velja do preklica.

Dokumenti, priloge
ODREDBA_ZAPRTJE JAVNIH POVRŠIN_15.10.2020
POVEZAVA:
KLIK