Otvoritev ceste JP Lopaca – Štukelj (Sončna cesta)

15.05.2018Objavil: KS Prevorje

V soboto, 12. maja 2018 je na Lopaci ob prisotnosti krajanov, podžupana Občine Šentjur Roberta Polnarja, predsednika Krajevne skupnosti Prevorje Damjana Mačka, prizadevnih krajanov Alojza Mačka ter Jožeta Užmaha in ob pomoči Jana Jevšnika, potekalo svečano odprtje javne poti Lopaca – Štukelj, ki je bila sanirana in modernizirana v dolžini 447 m že v letu 2017. Pred prerezom traku, je župnik Marko Šraml cesto blagoslovil, hkrati pa še cesto Polšak – Novak- Potočnik, kjer je otvoritev že potekala 5. maja 2018. Otvoritve se je udeležil tudi član občinskega sveta Alojz Recko, ki je hkrati član občinske razpisne komisije.

Večja dela na cesti so bila opravljena že v letih pred 1980, ko so na tem območju začeli graditi prve hiše. Prvi graditelj Alojz Maček je takrat poskrbel, da so se opravila zemeljska dela in omogočil dostop različnim motornim vozilom. Odsek je dobil prvo asfaltno prevleko v letu 1992. Od takrat je minilo 25 let in bilo je potrebno sanirati in modernizirati poškodovano in dotrajano voziščno konstrukcijo.

Cesto je KS prijavila na občinski razpis za sofinanciranje modernizacije in sanacije cest in iz tega naslova pridobila sredstva za asfaltiranje.
Krajani so zbrali sredstva, da so pripravili voziščno konstrukcijo vse do asfaltiranja, nekaj del je sofinancirala KS Prevorje s pomočjo Občine Šentjur, vsa asfalterska dela pa Občina Šentjur. Skupna vrednost investicije znaša 26.925 EUR.
S svojim trudom pa so krajani izvedli še rezanje asfalta, čiščenje vozišča, ureditev bankin in brežin.

Omenjena cesta povezuje dve VS in sicer Lopaco in Žegar in je pomembna prometna povezava do vodohrana.
Otvoritev, ki jo je vodila članica Sveta KS Majda Rezec, je z razvedrilnim programom na harmoniki popestril Žiga Polšak. Po prerezu traku ter nazdravljanju pridobitvi, je sledilo druženje in pogostitev.

Otvoritev modernizirane JP in urejenost ceste pa naj bo vzgled tudi ostalim krajanom.
Le na tak način bomo ustvarili boljše pogoje za naše in prihodnje življenje.

Zahvaljujemo se Občini, komisiji, ki je odobrila investicijo in krajanom, ki so prispevali sredstva in svoj trud.
Zahvaljujemo se tudi izvajalcem del in nadzoru za korektno delo.

Svet KS Prevorje