Otvoritev JP Zg. Košnica – Pogorevce

31.10.2016Objavil: KS Prevorje

Modernizacija JP Zg. Košnica – Pogorevce – 2. faza je bila izvedena v mesecu oktobru 2015 s sredstvi iz razpisa Občine Šentjur, KS in krajanov.

S skupnimi močmi je bilo realizirano 570 m preplastitve asfaltne ceste.

Investicija je ovrednotena na 32.000 €. Zato gre zasluga g. Špoljar Jošku in gradbenemu odboru, ki so bili gonilna sila pri pripravi vozišča za asfaltiranje.

Vse skupaj se je začelo že leta 2013, ko se je z enakimi sredstvi asfaltirala 1. faza v dolžini 1060.

Omenjena cesta povezuje dve VS in sicer Košnico in Žegar ter naprej še sosednjo KS Gorica pri Slivnici in Loko pri Žusmu.

Hvala še enkrat Občini Šentjur, komisiji, odboru in krajanom, ki so prispevali sredstva in svoj trud.

Otvoritev modernizirane JP naj bo vzgled tudi ostalim krajanom, kajti v KS imamo vizijo že za prihodnost.