V KOZJANSKEM RAJU Z GUZAJEM - LET'S HAVE FUN! - Prevorje

12.03.2014Objavil: Razbojnik Guzaj

SAMA Navitas že 7. leto zapored organizira Mednarodne poletne tabore za otroke. Otrokom pričaramo počitnice v naravi brez uporabe elektronskih naprav in televizorjev, kjer bodo spoznavali gozd, travnik in potok ter njihove prebivalce, plesali in se igrali na travniku, peli ob tabornem ognju, igrali nogomet, odbojko, se učili žongliranja ipd. Na taboru pa bodo spoznali tudi legendo o razbojniku Guzaju in se odpravili na Guzajevo pot. Pri vsem tem pa bodo uporabljali tuje jezike in nadgrajevali svoje znanje. Metode dela so prilagojene starosti otrok in obsegajo petje, igre, dialoge, risanje plakatov, pisanja esejev in pripovedovanje in igranje zgodb v tujem jeziku ipd. Poudarek je na razvijanju samozavesti otroka pri govoru in komunikaciji v tujem jeziku ter mednarodnem povezovanju.

V ceno taborov je vključeno vse: hrana, nočitev, program, nezgodno zavarovanje, 24-urno varstvo ipd.

Na posamezni tabor sprejmemo od 10 do največ 20 otrok, zato lahko otroke obravnavamo zelo individualno.

Prijave na MEDNARODNE POLETNE JEZIKOVNE TABORE že potekajo, za podrobnejše informacije pa obiščite: www.kozjanski-raj.si ali pokličite 041 763 031 ali 040 256 171.