Vabilo otvoritev ceste Žegar - Hrastje

12.10.2022Objavil: KS Prevorje

Spoštovani,

vljudno vabljeni na obeležitev uspešno zaključenih sanacij plazov na lokalni cesti Spodnji Žegar–Hrastje, ki bo v sredo, 19. oktobra 2022, ob 16. uri pri domačiji Pilko, Hrastje 58, Loka pri Žusmu.

Dela, izvedena na območju KS Prevorje in KS Loka pri Žusmu, so obsegala sanacijo 3 plazov, 8 usadov ter rekonstrukcijo 1.760 metrov ceste, urejeno pa je bilo tudi križišče cest Spodnji Žegar–Hrastje in Cerovec–Žamerk.

Ob tako veliki pridobitvi za prebivalce in izboljšanje prometne varnosti se veselim srečanja z vami.


Damjan Maček,
predsednik sveta KS Prevorje

mag. Marko Diaci,
župan Občine Šentjur

Srečko Krajnčan,
predsednik sveta KS Loka pri Žusmu