Zbor krajanov KS Prevorje

01.11.2019Objavil: KS Prevorje

Obrazložitev predlagane točke dnevnega reda:
V mesecu juliju 2019 je bila zamenjana prometna signalizacija, ki označuje naselje Prevorje z imenom Lopaca. Z omenjeno zamenjavo se ne strinjajo krajani in zahtevajo, da se namesti nazaj tabla z imenom Prevorje.

Na zboru krajanov bo pojasnitev razlogov, zakaj je prišlo do zamenjave table, ki vzbuja slabo voljo krajanov.

Predsednik KS,
Damjan Maček

Vabljeni:
- volivci s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Prevorje,
- Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
- DRSI, Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
- PU Celje, PP Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 10, 3230 Šentjur