Podružnična osnovna šola Prevorje

Naziv: OŠ Slivnica pri Celju - podružnica Prevorje
Naslov: Lopaca 3
3262 Prevorje
Telefon: (03) 809 85 40
Elektronska pošta: [email protected]
Spletno mesto: www.os-slivnica.si/index.php/po-prevorje
Vodja podružnice: Matejka Kramer

Podružnična osnovna šola Prevorje Podružnična osnovna šola Prevorje

Šola Prevorje se nahaja na hribčku pod cerkvijo sv. Ane, 200 m od regionalne ceste Šentjur - Kozje, na nadmorski višini 545 m. Je podružnica matične OŠ Slivnica pri Celju šole in ima 2 kombinirana oddelka, enoto vrtca Šentjur, večnamenski prostor

Kratka zgodovina šolstva na Prevorju

Začetki šolstva na Prevorju segajo v leto 1838, ko je tedanji župnik Janez Wister zbral otroke dvakrat na teden v cerkovnikovi hiši in jih učil branja, pisanja, računanja in verouk. Prvi učitelj je bil Andrej Fajdiga, ki je bil sem nameščen iz Kranjskega okoli leta 1842. Poučeval je tri dni v tednu. Leta 1862 so tedanjo mežnarijo podrli in naslednje leto na istem mestu zgradili prvo šolo, ki stoji še danes na hribčku nasproti cerkve Sv. Ane. Bila je enorazrednica s stanovanjem za učitelja in cerkovnika.

Prva šola na Prevorju

Drugo šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1889 nasproti sedanjega župnišča. Ob izgradnji je bila to ena najlepših in najboljših šol daleč naokoli. Med obema vojnama jo je v enem šolskem letu obiskovalo tudi do 200 otrok. Bila je dvorazrednica in samostojna popolna osemletka vse do leta 1966, ko so v Gorici pri Slivnici zgradili novo šolo in je prevorska šola postala podružnica s štirimi razredi v dveh kombiniranih oddelkih. Zaradi dotrajanosti so jo porušili aprila 1999.

Šolsko poslopje na Prevorju iz leta 1889

Današnja šola je bila zgrajena v letu 1999 in smo se vanjo preselili 6. marca 2000. Je prostorna, svetla in nudi zelo dobre pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. Tudi arhitekturno se lepo vključuje v pokrajino. Obiskuje jo 23 učencev. Pouk je organiziran v dvojni in trojni kombinaciji razredov, delo pa poteka zelo individualizirano. Z uvedbo devetletke je šola pet razredna.

Šola z učitelji je vključena v Društvo učiteljev podružničnih šol. Šola v našem kraju je bila in še vedno je središče krajevnega dogajanja in kulturnega življenja, to je šola življenja.

V sklopu te šole je tudi zvezdna opazovalnica, saj je po mnenju astronomov tukaj izjemno dobra lega za opazovanje neba. Nebo ni svetlobno onesnaženo, okolje je mirno, brez hrupa, kar sta osnovna pogoja za dobro delo ljudi in aparatur v te namene. Na strehi je kupola pod katero se skriva teleskop Meade 300 mm. S to opazovalnico opravlja Astronomsko društvo Kosci Šentjur. Vsako leto julija imajo astronomsko noč, ko je vstop prost in lahko vsakdo pogleda skozi teleskop. Organizirajo tudi astronomske tabore za najrazličnejše naročnike.

V zgradbi šole je od leta 2008 enota vrtca Šentjur z eno starostno mešano skupino in polovična telovadnica namenjena tudi zunanjim uporabnikom.

Značilnosti, znamenitosti kraja

Prevorje je pokrajinsko ime, ki združuje šest vasi: Lopaca, Žegar, Košnica, Krivica Straška Gorca in Dobje pri Lesičnem. To je tudi naš šolski okoliš. Če boste iskali npr. Prevorje 5, tega ne boste našli, ker obstaja samo ime pošte Prevorje in Krajevna skupnost Prevorje, kamor sodijo naštete vasi.

Poleg neokrnjene narave in razgibane pokrajine so pri nas še ohranjene nekatere stare obrti, kot je pletarstvo, predenje, mlini na Bistrici pa so že utihnili.

Zelo lepa je notranjost cerkve sv. Ane, ki ima še dobro ohranjene freske. V Žegru je kužno znamenje iz leta 1644. V Straški Gorci ima kmetija Amon kar obsežno zbirko predmetov iz preteklosti. Po naših krajih je hodil tudi dobri razbojnik Guzaj, ki je tu pokopan.


Zapisala: Marija Frece Perc, prof.
Viri: Šolska kronika